Det seneste skatteforslag, der først blev fremsat i februar i år, standardiserer skattesatserne på 10 % af bruttoindkomsten for alle vertikale sektorer i modsætning til de oprindelige planer med satser på mellem 10 % og 30 % af bruttoindkomsten.

Der pålægges også en skat på gevinster, der overstiger otte gange den nationale mindsteløn eller 48.000 grivnas (1.223 pund / 1.429 euro / 1.745 dollars).

Det ændrede skatteforslag annullerer også den planlagte forhøjelse af licensgebyrerne, som skulle have været gældende, indtil der var indført et centraliseret system til overvågning af spil i landet. Dette ville have tredoblet den provision, der skal betales til licenshavere af væddemål, onlinekasinoer og spilleautomater før denne dato.

bedste spil uden om rofus

Verkhovna Rada's Videnskabs- og ekspertudvalg sagde imidlertid, at der ikke var tilstrækkelig grund til at reducere skattebyrden for licenshaverne. Den fastslog, at spil kan have negative sociale konsekvenser, og at skattepolitikken derfor bør udformes på en sådan måde, at forbruget begrænses gennem højere afgifter, herunder det såkaldte casino odds uden om rofus.
I analysen blev det anført, at den bør fastsættes på et niveau, der sikrer, at licenshaverne yder yderligere bidrag til sociale projekter, og at operatøren er forpligtet til at øge omkostningerne ved sine tjenester for at mindske tilgængeligheden af spil.

Udvalget erklærede også, at det ved at pålægge en meget høj skat på gevinster kunne minimere statens indtægter fra lovlige spil.

Desuden ville afskaffelse af højere gebyrer i "overgangsperioden", inden der blev indført et centraliseret overvågningssystem, betyde nedskæringer i finansieringen af økonomiske, sociale og kulturelle årsager, tilføjede den.

Udvalget sagde, at ved at reducere de midler, der er til rådighed på statsligt og lokalt plan, ville budgetterne faktisk blive reduceret. Han bemærkede, at § 103 i statens straffelov kræver, at skattefradrag, der påvirker lokale budgetter, skal udlignes af statstilskud - hvilket han sagde ikke er fastsat i skatteforslaget.

Endelig var der spørgsmålet om, hvornår disse nye skatter kunne finde anvendelse. Det var meningen, at loven skulle være trådt i kraft den 1. april, hvilket betyder, at ikrafttrædelsesdatoen allerede nu skal opdateres. Udvalget bemærkede imidlertid, at skatter og afgifter ikke kan ændres i løbet af regnskabsåret. I henhold til Ukraines budgetlov skal budgetreduktionsforanstaltningerne gennemføres senest den 15. juli i året før deres indførelse.

Udvalget rapporterede, at Rada havde taget fat på de problemer, der blev rejst i dets analyse.

Pin It on Pinterest

Share This
e36aff3b8c725406aed08f6ef33ca9c2