Af Kjeld Bruun-Jensen. Akupunktør, læge, MHSc., ph.d.
Akupunkturskolen hos Pons. Rynkebyvej 13, 5750 Ringe.
www.akupunktur-uddannelse.dk

Der er på det sidste blevet beskrevet nogle triste sager om sammenfald af lungerne (pneumo- thorax) efter akupunkturbehandling.

Indenfor ca. 1 år har der været 4 sager, hvoraf én havde dødelig udgang.
F.eks. bragte Jyllandsposten d. 1. oktober 2017 en artikel under overskriften ”Advarsler mod livsfarlig akupunktur”, en overskrift, der efterfølgende blev bragt videre på TV2.

351.000 danskere har brugt akupunktur indenfor det seneste år (i).

Jeg finder det rimeligt at antage, at disse personer hver har modtaget ca. 6 behandlinger (ii).
Faren for sammenfald af  lungerne hænger sammen med brug af akupunkturpunkter på brystkassen.
Der ligger masser af hyppigt anvendte akupunkturpunkter i dette område, og jeg vil anslå, at man bruger punkter på brystkassen ved hver anden behandling.
Der gives således i omegnen af 2 mio. akupunkturbehandlinger om året i Danmark (6×351.000 = 2.106.000), og ved ca. 1 mio. behandlinger er der anslået brugt punkter på brystkassen.
Forholdstallet mellem pneumothorax  og akupunkturbehandling kan på dette grundlag beskrives som 1:250.000, og pneumothorax med dødelig udgang kan beskrives med en ratio på 1:1.000.000.

Til sammenligning kan nævnes, at risikoen for at et foster dør ved en fostervandprøve er ca. 1:100 (iii), og risikoen for at patienten dør af en blodprop efter en meniskoperation er på ca. 1:17.000 (iv).

En lang række behandlinger og undersøgelser indebærer således en langt højere risiko end ved akupunktur.

I et studie fra 2012 (v) fulgte man 46.539 kirurgiske patienter i 7 dage.
I studiet indgik 1000 danske patienter. Ud af disse 1000 patienter døde 32, hvilket svarer til en ratio på ca. 1:31.

Jeg er selvfølgelig klar over, at mange af disse 1000 patienter har været alvorligt og kritisk syge. Jeg bruger blot eksemplet for at understrege, at man i det danske sundhedsvæsen  kan  se helt andre risiko rater end dem, der gør sig gældende ved akupunktur.

Jeg mener på dette grundlag, at det ikke har hold i virkeligheden, at kalde akupunktur for en farlig behandling.

Branchen skal selvfølgelig lære af disse ulykkelige sager, og arbejde videre på at højne uddannelsesniveauet blandt akupunktører. Akupunktur er ikke en farlig behandling, men hvis den udføres forkert eller uheldigt, kan det en sjælden gang ende ulykkeligt.

i Alternativ behandling. Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens Institut for Folkesundhed 2015. Tabel 1 side 2.

ii De fleste akupunktører anser 6 behandlinger som et minimums behandlingsforløb

iii http://vejledninger.dsam.dk/fosterdiagnostik/?mode=visKapitel&cid=323&gotoChapter=323

iv Politiken 17 juni 2015

v Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study. Lancet. 2012 Sep 22; 380(9847): 1059–1065.

Pin It on Pinterest