Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet december 2017

Med finanslov for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke forskningen i alternativ behandling.
Der afsættes 5 mio. kr. i 2018. Heraf prioriteres 4 mio. kr. til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, mens 0,2 mio. kr. afsættes til at styrke rådgivningen af potentielle projektansøgere.

Endelig afsættes 0,8 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling, som varetager en central rolle i forhold til formidling af viden om alternativ behandling til borgere, patienter og sundhedsprofessionelle.

Forskningsmidlerne er målrettet forskningsindsatser, der har fokus på brobygning mellem konventionelle og alternative/komplementære behandlingsindsatser, og udmøntes via en ansøgningspulje. Midlerne fordeles under hensyntagen til erfaringerne med udmøntningen af igangværende og kommende projekter, der gennemføres inden for rammerne af den aktuelle pulje til forskning i alternativ behandling vedtaget med finansloven fra 2016.
Midlerne fordeles med 5 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordelt med 4,0 mio. kr. i pulje til forskning i alternativ behandling, 0,8 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerheds Råd for Alternativ Behandling og 0,2 mio. kr. til at styrke Styrelsen for Patientsikkerheds rådgivning af potentielle ansøgere.

Pin It on Pinterest