Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bliv medlem af SundhedsRådet

Skoler som er tilknyttet SundhedsRådet består af en række veletablerede danske skoler og uddannelsessteder, som tilbyder uddannelser eller kurser inden for komplementær og alternativ sundhed.

SundhedsRådet virker som en platform for frugtbar menings og erfarings udveksling med andre skoler, med behandlerforeninger og med andre aktører inden for KAM området. Skolerne får gennem SundhedsRådet mulighed for at følge med i den sidste ny lovgivning på KAM området uden selv at skulle deltage i møder og konferencer i ind og udland.

SundhedsRådets medlemskategorier pr. 11. maj 2012

Ordinære medlemmer:

 1. Skoler (5000 kr. årligt)
  Skolens Logo på siden for skoler med link til egen hjemmeside
  Ret til at bruge eventmanageren når eventen omhandler skolens eget arrangement og samtidig ligger på medlemmets eget site
  Stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde
 1. Behandlerforeninger (4000 kr. årligt +45 pr. medlem )
  Logo på behandlerforenings side med link til egen hjemmeside
  Ret til at bruge event funktionen på SundhedRådets site når eventen omhandler skolens eget arrangement og samtidig ligger på medlemmets eget site.
  Stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde

Støtte medlemmer:

 1. Erhvervs medlemmer (1000 kr. årligt)
  Ret til at stå opført på en liste med støttemedlemmer
  Link til eget site
  Brug af kalenderfunktion med vilkår som for skoler og behandlerforeninger
 1. Brugerorganisationer (1000 kr. årligt)
  Ret til at stå opført på en liste med støttemedlemmer
  Link til eget site
  Brug af kalenderfunktion med vilkår som for skoler og behandlerforeninger
 2. Skoler og behandlerforeninger (1000 kr. årligt) i en 1 årig periode
  Ret til at stå opført på en liste med støttemedlemmer
  Link til eget site
  Brug af kalenderfunktion med vilkår som for skoler og behandlerforeninger
 1. Enkeltpersoner (500 kr. årligt).
  Står ikke nævnt på Sundhedsrådets site
  Ikke ret til at bruge kalenderen

Vejledning til Medlemskab

Retningslinier og indmeldelse

SundhedsRådet kan optage veletablerede skoler, som tilbyder uddannelse og kurser inden for
komplementær og alternativ behandling. Hent ansøgningsskema her

Et skolemedlemskab koster 5000 kr. årligt.

Som skole kan I søge om optagelse, hvis:

• Skolens undervisning og indstilling har baggrund i alternativ sundhedsforståelse.

• Skolen udbyder en hel uddannelse, som opfylder kravene til de færdiguddannede
behandleres optagelse, som professionelle medlemmer af en behandlerforening. Herunder eksamenskrav til hovedfagene jvf. RAB bekendtgørelsen og stiller den færdiguddannede således at denne kan søge og blive godkendt som Registreret Alternativ Behandler inden for sit fagområde.

• Skolen udbyder enkelte fag, som hører til inden for rammerne for en af de ovenfor nævnte
uddannelser og skolen udbyder enkeltkurser, som endnu ikke har fundet plads inden for rammerne for de ovenfor nævnte uddannelser.

• Skolen opfylder en række etiske og praktiske krav, se listen her

Hvordan bliver din skole medlem?SR skoler

Du ser, om din skole opfylder mindst et af de ovenfor nævnte kriterier …
Du læser Sundheds Rådets vedtægter igennem
Du henter/downloader et ansøgningsskema
Du udfylder det (husk at besvare alle spørgsmålene)
Du indsender det elektronisk til SundhedsRådets formand (mail@charlotteyde.dk) sammen med dine brochurer, undervisningsplaner og dit ansøgningsskema.

Således behandles jeres ansøgning

Max 8 dage efter modtagelse af ansøgningen, brochurer m.v. får I fra Sundheds Rådets
formand eller næstformand en elektronisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget,

Formanden kontakter jer om nødvendigt med henblik på afklarende spørgsmål, eller
hvis der mangler dokumentation.

Optagelsesprocessen forløber på følgende måde:

Når vi har modtaget jeres ansøgning vil SundhedsRådets optagelsesudvalg gennemgå jeres ansøgning.
I indbetaler kr. 1.000,- til SundhedsRådets konto hvorefter I fra optagelsesudvalget får tilsendt de eventuelle ændringer der skal finde sted før I kan blive medlem.

Beløber fratrækkes naturligvis jeres årlige kontingent.

Dernæst sender I optagelsesudvalget oplysninger om de ændringer I har foretaget.
Skulle det mod forventning være nødvendigt med yderligere ændringer i optagelsesprocessen beder vi jer indbetale yderligere kr. 1.000,00 – som naturligvis også bliver godskrevet jeres kontingent.

Når jeres ansøgning er godkendt af optagelsesudvalget og SundhedsRådets bestyrelse vil I modtage en faktura på det resterende gebyr.

SundhedsRådets optagelses-procedure skal sikre at jeres skole overholder gældende lovgivning og SundhedsRådets krav til skole medlemmer.

Ansøger er efter indbetaling af kontingentet berettiget til at deltage i SundhedsRådets
medlemsmøder / Debatforum med taleret, ikke stemmeret.

Bestyrelsens afgørelse skal endeligt konfirmeres på det førstkommende
Repræsentantskabsmøde, hvortil I har ret til at sende tre repræsentanter. Eftergodkendelse her er medlemsskabet fuldgyldigt og i er valgbare til bestyrelse og udvalg.

Skulle en ansøgning ikke blive imødekommet, eller skulle ønsket materiale ikke blive
fremsendt inden for en to måneders tidsramme, vil ansøgningen blive annulleret og indsendt ansøgningsmateriale slettet.

Hvad får din skole ud af et medlemskab?

Ret til at anføre din skoles medlemskab på dine brochurer, hjemmeside m.v.
Ret til at annoncere foredrag, kurser og andre arrangementer på Sundheds Rådets hjemmeside.
Ret til at have tre repræsentanter i Sundheds Rådets Repræsentantskab. Mulighed for
at opstille og blive valgt til Sundheds Rådets bestyrelse. Samt at blive valgt til interne og
eksterne udvalg + at være med i et tværorganisatoriske netværk. Få støtte og sparring fraandre behandlerforeninger til nye ideer og kvalitetssikring af dine kurser og uddannelser.

Meld dig ind og brug mulighederne – Giv informationen videre, så andre kan se mulighederne.

Hvad ønsker Sundheds Rådet af sine skolemedlemmer?

Vi ønsker aktive medlemmer, der med liv og sjæl går ind i arbejdet med at opfylde Sundheds
Rådets formål.

Kontakt os venligst for mere information.
For at blive støttemedlem, beder vi dig udfylde dette skema og sende det til os.
Støttemedlem ansøgningsskema 2015
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Pin It on Pinterest

Share This