Retningslinjer for RAB-opdatering

SundhedsRådet og RAB forum har i fællesskab udarbejdet retningslinjer og mindstekrav til RAB- opdatering, for medlemmerne i de 16 foreninger de 2 organisationer repræsenterer. Det er vores ambition at alle foreninger godkendt af STPS til at RAB registrere kommer til at benytte disse fælles mindstekrav. Bekendtgørelsen vedr. registreringsordningen kræver, at et RAB-registreret medlem løbende skal […]
Læs mere

Regler for E-learning

Vi har fået flere henvendelser fra skoler vedrørende tolkning af e-learning, hvorfor emnet blev bragt op i det rådgivende udvalg under SRAB den 17.9, på mødet deltog: Jurist Jens Vikner (Sundhedsstyrelsen/Specialkonsulent) Bente Møller (Styrelsen for patientsikkerhed, Formand) Mette Braad Sander (Specialkonsulent) Nana Hellsten, Manuela Lærke (Sundhedsrådet) Anette Hansen, Lene Rohde (RAB- forum) Vores udgangspunkt for […]
Læs mere

Brev til sundhedsordførere vedr. dansk videnscenter

I forlængelse af forespørgselsdebat i Folketinget den 19. maj 2022 vedrørende et dansk videns- og forskningscenter for alternativ behandling har SundhedsRådet sendt følgende brev til Sundhedsudvalget og Sundhedsordførerne i samarbejde med RAB forum. SundhedsRådet og RAB forum er to paraplyorganisationer, der tilsammen repræsenterer 18 ud af 23 RAB-registrerende brancheforeninger for alternativ behandling samt skoler og […]
Læs mere

Forespørgselsdebet vedr. Videnscenter

Vi var med på Christiansborg, da sundhedsordførerne skulle debattere et forslag om et dansk videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Her er et par stikord fra sundhedsordførernes taler. Talerne kan på folketingets tv (den 19.05.2022 kl. 10.15 møde i Salen nr. 113. Gå til tidskode 11:36): Overordnet kan Magnus Heunicke (S) ikke støtte forslaget, da […]
Læs mere

Forskningscenter efter norsk model

Åbenhed og tværfaglighed i NAFKAM Forskerne på det norske center har en bred indsigt i alternativ behandling, fordi de undersøger mere end blot det biomedicinske. De ønsker at udvide horisonten i forståelsen af sundhed og sygdom, og tværfaglighed er ét af de centrale elementer hos NAFKAM, ”Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin”. Af Jesper […]
Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde 2022

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Odense den 21. marts 2022 Til stede: Jesper Koefoed (FRFM), Pia Dean (FDK), Rikke Goerlich (Urteskolen), Frede Christensen (DAKOBE), Jesper Hollensberg (NCNM), Ester Liboriussen (FN), Mie Thorsen (Foreningen Alma), Birgit Bak (Dansk Heilpraktikerforening), Manuela Lærke (DAKOBE), Stine Mathieu (Dansk Heilpraktikerforening), Nana Hellsten (HealerRingen) 1. Valg af dirigent Stine Mathieu 2.Valg af […]
Læs mere

Referat fra SundhedsRådets repræsentantskabsmøde den 20.09.21

SundhedsRådets repræsentantskabsmøde den 20.09.2021 i Odins Park, Odense. Til stede: Nana Hellsten, Stine Mathieu, Ida Mette Holm, Lone Rasmussen, Manuela Lærke, Birgit Bak, Jesper Hollensberg, Mie Thorsen, Jesper Koefoed Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg, råd og nævn 4. Optagelse af medlemmer jvf. […]
Læs mere

Samarbejde med RAB-forum i fuld gang

SundhedsRådet og RAB-forum er kommet godt i gang med samarbejdet. Der er nedsat fælles arbejdsgrupper, der bl.a. arbejder med at styrke og forbedre RAB-ordninger, der arbejdes på at skabe en bedre dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og der er nedsat en mediegruppe, som arbejder på en fælles mediestrategi og formater for vidensdeling til gavn for […]
Læs mere

Slutafregning af kompensation for nedlukning

Vi du søge kompensation for udgifter til faste omkostninger og lønomkostninger under nedlukningen, så er det nu, du skal indsende dokumentation. I disse dage udsender Erhvervsstyrelsen via Digital Post besked til de virksomheder, selvstændige og freelancere, der som de første skal indberette dokumentation til slutafregning af kompensation, som de har fået udbetalt af staten i […]
Læs mere

Klinikker og skoler må åbne igen

Så kom åbningsplanen endelig, – Statsministeriet udsendte den 23. marts 2021 en pressemeddelelse – med Rammeaftalen. Det er en forsigtig plan som gradvis og fleksibelt udfaser restriktionerne frem mod, at vaccine-milepælen er nået.  Der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne. Hvad betyder det så for vores område? Overblik over myndighedernes seneste retningslinjer for […]
Læs mere

SundhedsRådet og RAB-forum på Christiansborg

Vi har længe talt om at det var oplagt at forsøge et samarbejde med RAB-forum, da vi har mange interesser til fælles og vil stå stærkere hvis vi står sammen. Udslaget for et samarbejde var Mette Sahlholdts initiativ til “bevar RAB-ordningen”. Besøg på Christiansborg Det blev startskuddet til at Mette Sahlholdt, Nana Hellsten og Anette […]
Læs mere

Bestyrelsensberetning 2019/2020

Bestyrelsens beretning for året 2019-20. Forkortelser:  DSOM= Dansk Selskab for Ortomolekylær Medicin, KAM = Komplementær og alternativ medicin, KAB = Komplementær og alternativ behandler, RAB = Registreret alternativ behandling, SR = SundhedsRådet, SRAB = Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling, StPS = Styrelsen for Patientsikkerhed.  SundhedsRådets medlemmer  SundhedsRådet har pt 11 skolemedlemmer, 9 foreningsmedlemmer […]
Læs mere

Sundhedsrådet nyhedsbrev november 2019

Debatten er- og har været hård efter Folketingsvalget indenfor det alternative/komplementære område, der blæser nye politiske vinde. Men med så mange danskere som benytter sig af alternative/komplementære tiltag, så er der behov for os.
Læs mere

Fokus på alternativ behandling på dr.dk

DR.dk har i en artikel og i en debat hvor Charlotte Yde og Stinus Lindgreen giver svar, sat fokus på alternativ behandling. Uddrag fra artiklen “Hvad gør man, hvis lægen har undersøgt en fra top til tå, men smerterne bare ikke vil gå væk? Eller man måske bare ikke føler, at man har det så godt, […]
Læs mere

Mindeord for Helle Johannessen

Den 10. september i år døde professor ved Syddansk Universitet, Helle Johannessen kun 61 år gammel. Hendes død er et stort og smerteligt tab for ikke kun hendes familie, men for alle omkring hende, ikke mindst i forbindelse med forskning i komplementær og alternativ behandling i Danmark. Jeg mødte første gang Helles entusiasme og fine […]
Læs mere

Forfalskede CE-mærkede akupunkturnåle

Lægemiddelstyrelsen oplyser:  Vi beder jer være opmærksomme på akupunkturnåle med forfalskede CE-mærker, da det ikke kan dokumenteres at de er sikre at bruge. I kan læse mere om nålene på vores hjemmeside;http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/akupunkturnaale-med-falske-ce-maerker/
Læs mere

Faktaark – Styrket Forskning i Alternativ Behandling

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet december 2017 Med finanslov for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke forskningen i alternativ behandling. Der afsættes 5 mio. kr. i 2018. Heraf prioriteres 4 mio. kr. til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, mens 0,2 mio. kr. afsættes til at styrke rådgivningen af potentielle […]
Læs mere

Registrering af behandlingssteder

I SundhedsRådets seneste december 2017 nyhedsbrev omtalte vi registrering af behandlingssteder for sundhedsfaglige personer med autorisation. Der har været en del misforståelser, så derfor denne præcisering: Er du uddannet alternativ behandler f.eks. kinesiolog, zoneterapeut, heilpraktiker … og samtidig er RAB godkendt gennem din brancheforening, så skal du IKKE registrere dit behandlingssted. Nogle behandlere er både RAB […]
Læs mere

FAQ vedr. anprisningsforordningen

FAQ  for behandlere om anprisning – hvad må vi sige? Hvad siger Anprisningsforordningen? Er der restriktioner for hvad man må sige, når man ikke sælger produkter i klinikken og ikke har kommercielle interesser? Her er det dejligt nemt, for så er man ikke underlagt anprisningsforordningen. Så længe det ikke har et kommercielt sigte, altså at […]
Læs mere

Er akupunktur en farlig behandling?

Akupunktør, læge, MHSc., ph.d. Kjeld Bruun-Jensen: "Jeg mener på dette grundlag, at det ikke har hold i virkeligheden, at kalde akupunktur for en farlig behandling."
Læs mere

4. dag på Folkemødet på Bornholm

Så tælles stemmerne endeligt op, og det står klart at Karolina Maier fra Alternativet har vundet prisen ”Den Gyldne KAM”. Vi kontakter Karolina, som stadig er på Folkemødet. Jeg overvejer om der burde være en ”Sølv KAM” pris også – måske til næste år? Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti har i den grad hjulpet hele […]
Læs mere

3. dag på Folkemødet på Bornholm i kræftens tegn

Lørdag på Folkemødet stod i kræftens tegn i SundhedsRådet og Tidslernes stand. Tidslerne havde en paneldiskussion, som blev indledt med at fortælle om hvad kræftforeningen Tidslerne arbejder med. Foreningen rådgiver kræftpatienter fra kræftpatient til kræftpatient, og rådgiver både om egne erfaringer med konventionel og komplementær behandling. Tidslerne gør et stort stykke frivilligt arbejde, og det […]
Læs mere

2. dag på Folkemødet på Bornholm

Der er varslet regn og vi er spændte på om vi drukner i vand og hvordan det skal gå med vores events i dag. Vi starter med at skrælle gulerødder inden ”menneskefloden” af besøgende flyder forbi vores telt. Busserne holder tæt på vores stand, og de fleste besøgende, som kommer med busserne går forbi her. […]
Læs mere

1. dag på Folkemødet på Bornholm

Første dag på Folkemødet var vejret koldt og regnfuldt da vi vågnede i teltene på campingpladsen. Det klarede op og det blev solskin da SundhedsRådets arrangement om healing startede kl. 15 kort tid efter den officielle åbning. SundhedsRådet og Tidslerne deler standen på Kirkestræde. Teltet som er 3 x 6m og godt fyldt op med […]
Læs mere

Hvad er RAB-ansøgerne i tvivl om?

Brev fra en, der vil RAB-registreres Mange tak for dit svar og gode tips. Jeg er lidt usikker på noget. Hvis nu jeg har en sportsmassør uddannelse fra X som er på 140 timer, gælder de 140 timer som en del af de 250 timers massage, eller går man ind og skærer de timer inden […]
Læs mere

For 5 mill. kr. diskussioner?

Penge kan skabe uro og diskussioner alle steder. Også inden for vores komplementære område. Regeringen har bevilget 5 mill kr. til forskning og information om alternativ og komplementær behandling. Pengene er bevilget til SRAB. Men hvem/hvad er SRAB? SRAB er Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ behandling. Rådet hører hjemme under Styrelsen for Patientsikkerhed,  som også leder […]
Læs mere

SundhedsRådet på Christiansborg

SundhedsRådet deltog den 10. februar 2016 i Partiet Alternativet arrangement, en mini konference om komplementær behandling på Christiansborg. 130 mennesker var tilmeldt, og konferencen varede 3½ time. Konferencen ønskede at diskutere, hvordan vi får et mere integreret sundhedsvæsen, hvor etableret og komplementær medicin og behandling går hånd i hånd. En stuvende fuld sal med masser af mennesker med […]
Læs mere

Flere penge til alternativ behandling

Dansk Folkeparti og Alternativets sundhedspolitiske ordførere Liselott Blixt og Carolina Maier er enige om at der skal afsættes flere penge til alternativ behandling, fordi det både kan hjælpe syge mennesker og spare vores samfund for penge læs indlæg fra TV2 her
Læs mere

Stramninger i markedsføringsloven

I forhold til tidligere er der sket en stramning i markedsføringsloven i forbindelse med reklame, eller rettere skjult reklame på en blog. Det drejer sig om §4. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de nyeste tendenser inden for mode, mad og andre områder. En blogger kan […]
Læs mere

Ses vi i Fællessalen på Christiansborg?

Å / ALTERNATIVET indbyder til: “Hvordan får vi en mere integreret sundhedssektor”. Medlemmer af SundhedsRådets bestyrelse deltager – send os en mail hvis du har lyst til en snak før eller efter mødet. Tid: 10. februar 2016 Sted: Fællessalen på Christiansborg Tilmelding til Alternativet – e-mail: amalie.villesen@ft.dk med emnefeltet: “Deltagelse i konference om komplementær behandling”. […]
Læs mere

Medscape artikel om den danske undersøgelse af HPV vaccinens eventuelle skader

af Charlotte Yde. Rigtig mange komplementære og alternative behandlere (KAB’ere) i Danmark møder de piger, som har oplevet symptomer i forbindelse med HPV vaccinen.  I det danske etablerede sundhedsvæsen har 5 centre været i gang med at undersøge, om der kan påvises en sammenhæng mellem vaccinen og de til tider meget ubehagelige symptomer, som især […]
Læs mere

Nordisk Brancheråd for Massage (NB), årsmødet 2015

af Gunna Højgaard. Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører var i år vært for årsmødet. Det foregik fredag-lørdag 11. september i DGI-Huset i København. Mødet havde i år deltagelse fra de 4 nordiske lande. For første gang var Island også repræsenteret. Vi manglede dog en repræsentant fra Færøerne. NB blev stiftet i 2002 Et af årsmødets vigtigste […]
Læs mere

Hormonterapi

SundhedsRådet er blevet kontaktet gentagne gange ang. en ny trend “naturlige/bio-identiske hormoner”. Vi kan ikke  tage  stilling til selve behandlingen, her rækker vores ekspertise ikke,  men vi vil gerne oplyse vores medlemmer om lovgivningen omkring det. Biopat- og naturopathforeningen har skrevet lidt om det på deres hjemmeside, hvor der også er henvisning til videre læsning. […]
Læs mere

Hele verden kommer til Danmark

 … OG DISKUTERER INTEGRERET MEDICIN 26. – 27. SEPTEMBER 2015 8th European Congress for Integrative Medicine ECIM 2015 Global Summit on Integrative Medicine and Healthcare Konferencen afholdes i Helsingør i dagene lørdag og søndag d. 26. og 27. september.  Oplægsholdere fra Norden, Europa, USA, Australien og Asien – kort sagt hele verden kommer til Danmark og der […]
Læs mere

Hvad er finske tilstande?

Af Gunna Højgaard www.massageskolen.dk Udtrykket går på massørernes stilling i Finland. Jeg vil i det følgende opregne de forhold, som komplementære og alternative behandlere i Danmark kan arbejde hen imod at få. Organisering I Finland har massører været organiseret under sundhedsvæsenet siden 1940´erne og har ordnede forhold, som man kan misunde dem. Finske massører er […]
Læs mere

RAP om RAB fra Folkemødet 2015

Frederik fra Fri-Tiden optræder på Folkemødet med sit RAP om RAB RAP om RAB Teksten til Frederik Fri-Tidens RAP kommer her: Vers 1 De tænker Alternativ behandling hvor svært er det Det kan alle da det er da da noget enhver kan se Men skal det være fair skal du lære alting Så kom dog […]
Læs mere

Video fra Folkemødet 2015

Her er Charlotte Ydes tale eller OBS fra Speakers Corner fredag den 12. juni på Folkemødet 2015
Læs mere

Hjemme igen fra Folkemødet 2015

Godt mør efter 4 hektiske dage på solskinsøen, som levede op til sit navn; vejret var fantastisk. Med så mange spændende aktiviteter og debatter, var det slående hvor fraværende komplementær og alternativ behandling var. Alternativet var på banen med morgen yoga og foredrag i deres telt, men ellers ….??? I SundhedsRådet havde vi besluttet at slå et slag […]
Læs mere

Turen går til …… Bornholm

Denne gang går turen til Folkemøde på Bornholm. Kufferten er pakket og plakaterne er trykt … SundhedsRådet er på Speakers Corner fredag d. 12. juni kl. 15.20, og i Røgeriet telt 1 kl. 20 – 21, hvor vi rapper om RAB (Registreringsordning for Alternative Behandlere). Kan du ikke tage til Bornholm, får du mulighed for […]
Læs mere

Turen går til … Dublin

Jeg er lige kommet hjem fra Dublin efter en uges intense møder og efterfølgende konference i weekenden. Jeg er jo homøopat, og selvom mit virke som formand for SundhedsRådet gør, at jeg promoverer ALLE de forskellige alternative behandlingsformer, ja så hænder det, at jeg helliger mig mit eget fag; homøopati. Jeg kan simpelthen ikke lade være, for […]
Læs mere

Sådan gør de i Schweiz

Tillykke Schweiz! Vi har modtaget en pressemeddelelse fra Schweiz, som fortæller at de komplementære behandler, som arbejder med de fire fagområder Ayurvedisk medicin Homøopati Naturopati Traditionel kinesisk medicin har fået en beskyttet titel fra den 29. april 2015. Titlen blev opnået efter et meget omfattende undervisnings- og eksamens program, og er et led i, at […]
Læs mere

Til bruger af grøn te produkter

Der er stor forskel på at indtage grøn te som kosttilskud og at drikke grøn te som infusion. Bruger du kosttilskud eller andre produkter som indeholder grøn te ekstrakt, skal du være opmærksom på at grøn te indeholder catchiner, som i for store mængder, og sammen med f.eks. medicin, andre kosttilskud eller under en faste, […]
Læs mere

Om Eurocam rapporten

Eurocam har lavet en 2020 plan, som du kan læse her. Af Charlotte Yde Planen indeholder afsnit om: WHAT IS COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE? CAM IN PRACTICE IMPLEMENTING HEALTH POLICIES FOR CAM A BETTER REGULATION FOR THE CAM WORKFORCE RETHINKING THE AVAILABILITY OF CAM MEDICINAL PRODUCTS INVESTING IN CAM RESEARCH Som du kan se af […]
Læs mere