Etisk Råd

Etisk råds formål er at sikre opretholdelsen af en høj etisk standard blandt SundhedsRådets skolemedlemmer. 

Etisk råd består af 5 medlemmer, som vælges for en to-årig periode. Medlemmerne skal udgøre mindst et skolemedlem, mindst et medlem fra en af SundhedsRådets foreninger samt mindst et medlem som ikke er medlem af SundhedsRådet. Medlemmer af Etisk råd kan ikke samtidig være medlemmer eller suppleanter af SundhedsRådets bestyrelse.

SundhedsRådets etiske råd behandler klager over foreningens skolemedlemmer, herunder over manglende overholdelse af det etiske regelsæt.

Læs mere om Etisk Råd i SundhedsRådets vedtægter.