For 5 mill. kr. diskussioner?

Penge kan skabe uro og diskussioner alle steder. Også inden for vores komplementære område.

Regeringen har bevilget 5 mill kr. til forskning og information om alternativ og komplementær behandling.
Pengene er bevilget til SRAB.

Men hvem/hvad er SRAB?

SRAB er Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ behandling. Rådet hører hjemme under Styrelsen for Patientsikkerhed,  som også leder møderne.

SRAB har de senere år fået et stigende antal medlemmer.
For tiden består SRAB af repræsentanter for de tre paraplyorganisationer;

 • RAB- forum, som repræsenterer  4 brancheforeninger,
 • Landsforeningen Natur Sundhed, som repræsenterer enkeltmedlemmer og skoler, hvoraf ingen er registrerede og eller ikke ønsker at være det, samt
 • SundhedsRådet, hvis blog du er i gang med at læse. I SundhedsRådet repræsenterer vi  9 brancheforeninger og 12 skoler, som uddanner komplementære behandlere. Vi repræsenterer også  en enkelt patientforening med fokus på komplementær behandling nemlig foreningen  ”Tidslerne”.

I SRAB sidder også en repræsentant for;

 • Ortomolekylær forening,
 • en repræsentant for Lægeforeningen,
 • Dansk Sygeplejeråd,
 • FOA,
 • Sundhedsministeriet samt en repræsentant for
 • Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for en større gruppe af veletablerede patientforeninger heriblandt Kræftens bekæmpelse.
 • Tre personer, som varetager specifikke opgaver i forbindelse med rådets arbejde;
  • nemlig at vedligeholde hjemmesiden,
  • at have kontakt til Fødevarestyrelsens Dialogforum, samt
  • at rådgive styrelsen i særlige sager, deltager også i SRAB møderne.

SRAB er altså en bred skare af personer, som fortrinsvis repræsenterer diverse organisationer med en eller anden form for interesse i det komplementære område, og det er til dette råd at pengene er bevilget.

Men hele dette store område har i årevis ikke fået tilført penge til forskning eller til information , og alle er sultne efter midler.

Forskerne er også sultne. Der skæres ned på universitetsområdet, og man skulle vel være en dårlig institutleder eller forskningsleder, hvis ikke man gik efter selv den mindste luns, der smides for de sultne ulve.

Det har afstedkommet en større interesse for det komplementære område i medierne og blandt politikerne, og det er jo dejligt.

Seneste tiltag var Kristeligt Dagblads indlæg om at SF foreslår et forskningscenter oprettet for de 5 mill. kroner. Det bliver vist et miniput center – 5 mill rækker ikke langt i den sammenhæng. Alt imens den store ”eksterne” interesse for de 5 mill. kr udfolder sig, arbejdes der videre i SRAB.

Der arbejdes på at de 5 mill kr. bliver brugt til fornuftige tiltag for det komplementære område.

Jeg håber at de 5 mill. kr. bliver brugt i år – der er brug for dem, og jeg håber at diskussionerne ender i konstruktive tiltag, til gavn for det komplementære område i Danmark. Der er trods alt 27 % af danskerne som benytter sig af det årligt, og 54% som på et eller andet tidspunkt i deres liv har brugt komplementær behandling*, så befolkningen har stemt med fødderne.

* Ekholm O, Illemann Christensen A, Davidsen M, Juel K. (2015) Alternativ behandling, Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2013. Statens institut for folkesundhed. Syddansk Universitet.

Charlotte Yde, formand for SundhedsRådet.