Forespørgselsdebet vedr. Videnscenter

Vi var med på Christiansborg, da sundhedsordførerne skulle debattere et forslag om et dansk videns- og forskningscenter for alternativ behandling.

Her er et par stikord fra sundhedsordførernes taler. Talerne kan på folketingets tv (den 19.05.2022 kl. 10.15 møde i Salen nr. 113. Gå til tidskode 11:36):

Overordnet kan Magnus Heunicke (S) ikke støtte forslaget, da det ikke rummer forslag til finansiering. Men han anerkender, at der er behov for formidling af forskning, evt. fra udlandet og det norske NAFKAM. Han fremhæver at RAB ordningen er til for at sikre patientsikkerheden ved alternativ behandling.

Liselott Blixt (løsgænger) mener at der mangler tryghed for borgerne, når de søger alternativ behandling og at man ikke bør overlade borgerne til Google, når de skal søge information om alternativ behandling. Hun fremhæver at læger og eksperter efterlyser et videns- og forskningscenter, og at vi mangler et etableret system, hvor man kan søge viden.

Linus Lindgren (RV) mener ikke at alternativ behandling er et område, som bør prioriteres og han støtter ikke at forskningsmidler øremærkes alternativ behandling. Han foreslår at vi kan benytte os af udenlandsk forskning og formidle den til danskerne.

Martin Geertsen (V) mener godt at kunne nok godt finde 10 mio, som det norske NAFKAM koster årligt, hvis vi virkelig ville det. Han mener det er en god ide at lade sig inspirere af NAFKAM. Et dansk videnscenter skal hverken fremme eller hæmme alternativ behandling men formidle det og dermed styrke patientsikkerheden. Er forholdsvis positiv over for sådan et videnscenter.
Opfordrer ministeren til at invitere til en drøftelse, medmindre flertallet af partierne er voldsomt imod

Kirsten Normann Andersen (SF), indleder med at det er et gammelt SF forslag, at SRAB har stået for vidensdeling mellem alternative behandlere og myndighederne. Hun mener det er uholdbart at de forskningsprojekter der findes fra Danmark ikke formidles videre, men hun læner sig op ad Heunickes formulering.

Peder Hvelpelund (EL) mener, at det er væsentligt at få vidensdeling og bedre kontrol med alternativ behandling. Det er vigtigt at borgerne ved, hvilken dør de går ind ad, uanset om døren går ind til det etablerede sundhedsvæsen eller til en alternativ behandler. Han mener samtidig at vi skal  have en revidering af RAB ordningen. Styrke den, skærpe uddannelseskravene og der skal  stilles krav til markedsføring af alternativ behandling,

Per Larsen (KF), KF har afsat midler i finanslovsforslag til et sådan råd og mener at vi skal have nedsat noget lign. Vifab. Pga ringe vejledning kan alternativ behandling have fatale konsekvenser.
Man bør samtidig hæve strafferammen for kvaksalveri. Nogle har skulle droppe cancerbehandling – det kan vi slet ikke leve med, slutter han.

Dennis Frydkær (DF) mener at der er et åbenlyst behov for et videnscenter. Vi ser eksempler på at patienter fravælger konventionel behandling. At de ender med at købe olier på nettet – bør kunne rådføre sig med sin læge. Sundhedsfagligt personale mangler et sted hvor de kan søge viden til rådgivning. Et videnscenter skal hverken fremme eller hæmme brugen af alternativ behandling men fremme viden om det.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *