Forskning

Hvem står bag forskningen?

Det er ikke altid lige let at skulle læse forskningsresultater.
For hvem står bag? Er der økonomiske eller ideologiske i spil?

Nedenunder kan du få nogle gode råd til, hvilke overvejelser man bør have, og spørgsmål man bør stille i forhold til forskningsresultater.

Stortset al forskning offentliggøres på engelsk, for at det kan modtage såkaldt peer review. Peer review betyder, at andre forskere får muligheden for at kritisere en given forskning – både godt og skidt. Og dette er hele grundlaget for, at en given forskning kan stå til troende. Men du skal stadig være opmærksom. Så læs igennem de nedenstående retningslinjer, som gør dig langt bedre klædt på, til at kunne afgøre om den forskning du læser er i orden – om den er valid.

Kritiske spørgsmål til forskningsartikler af Kate Chatfield

University of Central Lancashire, England
Oversat til dansk af SundhedsRådet

Tidsskrift
 • Hvor er forskningen udgivet?
 • Er det et troværdigt tidsskrift?
 • Er forskningen peer reviewed?
 • Er der en åbenlys forudindtagethed for eller imod komplementær medicin?
Titel
 • Afspejler titlen hvad forskningen omhandler
Forfatterens troværdighed
 • Hvem udførte forskningen?
 • Hvad er deres ekspertiseområde?
 • Hvad kender de til KAM?
 • Er der nogen kapitalinteresser?
 • Hvem betalte for forskningen?
Abstract (Resumé)
 • Abstracten bør opsummere formål, metodologi og undersøgelsens resultater.
 • Gør den det på en dækkende måde, som man kan forstå?
 • Opstår der spørgsmål hos dig på baggrund af abstracten?
Introduktion / Baggrund
 • Beskriver artiklen klart baggrunden for projektet?
 • Ved vi hvorfor denne forskning er udført?
Litteratur review
 • Er der en dækkende gennemgang og fremlæggelse af emnets litteratur?
 • Har forfatterne en ordentlig forståelse af området?
Teoretisk ramme
 • Fremgår forskningsproblemet, spørgsmålet eller hypotesen tydeligt i artiklen?
 • Hvilken baggrund har forfatterne, så vi forstår, hvor de kommer fra, og om der er grundlag for forudindtagethed?
 • Kan man genkende det filosofiske udgangspunkt for forskningen, så vi kan forstå forskningsparadigmet?
Metodologisk ramme
 • Er denne forskning udført kvalitativt, kvantitativt eller som mixed method?
 • Kan man gentage denne forskning ved at benytte denne metode?
Testgruppe
 • Hvorledes er deltagerne blevet udvalgt?
 • Er de repræsentative for en normal population?
 • Hvad med test gruppens størrelse?
Pilotstudie
 • Er det en pilot (lille skala) undersøgelse?
 • Hvis ikke, bygger den så på et allerede eksisterende pilotstudie?
Gyldighed og pålidelighed
 • Hvorledes har forskerne sikret gyldighed og pålidelighed af resultaterne?
 • Hvilke forholdsregler er der taget, og hvordan bliver de brugt?
 • Hvor relevant er den brugte dataindsamlingsmetode?
Analyse
 • Er alle resultaterne blevet analyseret?
 • Hvorledes er resultaterne blevet analyseret?
 • Er resultaterne lette at læse og klart præsenteret?
 • Er der tilstrækkelig information om deltagerne?
 • Hvorledes sammenlignes test grupperne i starten af studiet?
 • Hvad viser statistikkerne? Hvordan har frafaldet været?
 • Redegør forfatterne tilstrækkeligt for alt frafald?
 • Er der noget manglende data og hvis ja, hvordan er der taget hånd om det?
 • Er der noget du gerne ville have set inkluderet f.eks. andre faktorer, som kunne have haft indflydelse på resultaterne?
Diskussion
 • Har forfatterne diskuteret resultaterne tilstrækkeligt?
 • Har de redegjort for eventuelle uregelmæssigheder?
 • Svarer de på det oprindelige formål med studiet?
 • Er der nogen huller?
Anbefalinger
 • Kommer forfatterne med fornuftige anbefalinger for fremtidige studier indenfor dette område?
 • Den samlede præsentation
 • Er artiklen opsat tydeligt?
 • Er den velskrevet og let at forstå?
 • Er det et grundigt stykke arbejde eller efterlader det dig med mange spørgsmål?