Hormonterapi

SundhedsRådet er blevet kontaktet gentagne gange ang. en ny trend “naturlige/bio-identiske hormoner”. Vi kan ikke  tage  stilling til selve behandlingen, her rækker vores ekspertise ikke,  men vi vil gerne oplyse vores medlemmer om lovgivningen omkring det.

Biopat- og naturopathforeningen har skrevet lidt om det på deres hjemmeside, hvor der også er henvisning til videre læsning.

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/tilsyn-med-omraader/kvaksalveri