Hvad er finske tilstande?

Af Gunna Højgaard
www.massageskolen.dk

Udtrykket går på massørernes stilling i Finland.

Jeg vil i det følgende opregne de forhold, som komplementære og alternative behandlere i Danmark kan arbejde hen imod at få.

Organisering

I Finland har massører været organiseret under sundhedsvæsenet siden 1940´erne og har ordnede forhold, som man kan misunde dem.

Finske massører er organiseret i KHL. KHL har 1.425 medlemmer. (opgørelsen er et par år gammel). Medlemsgoder: KHL giver stipendier til efteruddannelse og forskning. KHL medlemmer har ret til at bære og bruge logo. Der er et kvartalsvis medlemsblad og 3 årlige uddannelsesdage. Der findes internetside-reklame.

Uddannelse og eksamen

Uddannet massør er en beskyttet titel. Fagbeskrivelsen omfatter massage, udspænding, termoterapi, samt vejledning om kost og træning. Altså en noget bredere palet end den vi har i Danmark.

Der er offentlig eksamen, fritstående eksamen, og offentligt tilskud til skolerne. Fritstående eksamen indebærer, at der ingen krav stilles om bestemt timetal, men til gengæld præcise krav til indhold og niveau. Der en omfattende beskrivelse af uddannelsens pensum.

På en massørskole tager uddannelsen normalt 13 måneder på skole og derefter 600 timer praktik.

Af uddannede massører har 4 ikke gået på skole for at tage eksamen. 3 er læger og 1 har forældre, som er massører. Der har indtil nu været 47 skoler, heraf 35 kommunale, og der er 13-14.000 registrerede uddannede massører.

Der uddannes op til 900 massører om året. Nogle af dem går videre til uddannelser som fysio- eller ergoterapeut. Der er studiestøtte. Finland er flersproget: Der er 1 svensksproget skole som har undervisning 2 steder, hvert sted med 14 elever. Der var for 2-3 år siden 100 ansøgere til disse 28 pladser. Resten af uddannelsesstederne er finsksprogede.

Nedskæring: Al eksaminationsret inddrages mens der udarbejdes en stor reform, som indebærer sammenlægning i 3 distrikter og krav om ca. 500 elever på gymnasieniveau pr. skole. Når reformen er klar, gives eksaminationsretten tilbage. Den svensksprogede skole håber på en undtagelse, selv om den har færre end 500elever, i kraft af at være en sproglig minoritet, og idet den er en skole, der specialiserer sig i idrætsmassage.

Registrering og beskatning

Finland har et net-register for alle autoriserede sundhedspersoner ved navn Valvira. Der kan hvem som helst klikke ind og finde en behandler.

Massører uden offentlig eksamen betaler 24 % moms. De kan ikke få patientskadeforsikring.

Man er momsfri, når man arbejder sammen med anden autoriseret sundhedsperson.

Der skal være forskningsbaseret evidens for massørens teknikker. Finske massører må ikke sammenblande fysiurgisk massage med andre behandlingsformer for at være momsfri.  Når de gør det, er der moms på behandlingen (24 %) samt krav om særskilt forsikring.

Arbejdsvilkår

I Finland koster en behandling 40-50 euro (Dkr. 300,- / 375.-)

Danske massører, som ønsker at arbejde i Finland og være momsfri, skal tage den fritstående eksamen. Massører med uddannelse fra andre lande skal mindst bestå grundeksamen.

Eksamen tager næsten en uge og er meget grundig, både teoretisk og praktisk. Uddannelsesstyrelsen godkender en eksamenskommission. 17 af skolerne har eksaminationsret. Øvrige skoler køber eksamen hos disse. Styrelsen vurderer behovet for eksamensberettigede skoler. Censorgruppen består af 3 personer, heraf en fra arbejdsgiverne, og en anden udpeges som eksamensmester (eksamensansvarlig). Den af dem, som kommer fra en skole, må ikke have undervist eksaminanden. Uddannelsen med eksamen koster 2-4000 euro på en skole. Eksamen alene koster 50 euro. Eksamen holdes under kliniklignende forhold og tager 2 uger. Der er en grundeksamen og en videregående.

Efter uddannelsen begynder ca. 300 i praksis og går ind i KHL, af resten fortsætter en del med anden uddannelse.

Denne artikels forfatter er i besiddelse af den finske fagbeskrivelse (på svensk), så interesserede skoler kan se, hvordan det kan gøres. Lovgrundlaget kan også hentes på nettet, på svensk: Ny ”Föreskrift” 30/11 2011.  Fuld tekst: ISSN 1798-8985 (online) fra www.utbildningsstyrelsen.fi

Finsk validering: Begynder med selv-validering! Validering ses som et redskab til kortlægning af fagkundskab. Se www.osaan.fi (sitet er på finsk)

Der findes en massagelærer-organisation, herigennem fås kontakt med finske lærere.

Hvis du selv vil læse de finske regler, kan du finde dem på www.oph.fi

Beskrivelsen finder du her:

Forfatterens kommentarer:

Kundskaber i stedet for klassetimer

De finske regler ligner til forveksling de regler, der er introduceret i British Columbia, Canada. Der opererer man også med eksamener uden forudgående faste timer. Jeg tror på, at denne måde at regulere uddannelsen på giver stor frihed til den enkelte skole og den enkelte massør. Det bliver lettere at dele uddannelsen op, så man kan arbejde samtidig med, at man tager fag for fag. Det vil også være muligt at studere på fuld tid, hvis der er en skole, som tilbyder fuldtidsstudium fra A til Z.

En fælles nordisk uddannelse af massører som den finske er et mål, som kan rykke nærmere, hvis massørernes organisationer arbejder for det. Det kræver, at der er nogen i hvert land, der er villige til at begrave stridsøksen og begynde at samarbejde.

Massører i Norge og Sverige står relativt stærkt, fordi de har organiseret sig mere samlet. Norge med en eneste national massørforening, og Sverige med både en specifik forening for massører og en stor paraply for alternative behandlere. Kun Danmark halter sørgeligt bagefter med massørernes samlede organisering, med 3 RAB-registreringsberettigede rene massørforeninger, flere hvor massage kan være ekstra hovedfag, og flere foreninger for personer med kortere massageuddannelser.

Inspiration for RAB-registrerede behandlere

De alternative behandlergrupper, som er villige til at indordne sig under fælles faglige standarder, vil i fremtiden have mulighed for at optræde samlet i den forebyggende sundhedspleje.

Offentligheden bør have adgang til at se behandlernes faglige kvalifikationer, hertil er offentlige og gennemsigtige pensumoversigter og eksamensordninger en nødvendig forudsætning.

Et offentligt tilgængeligt, fælles RAB-register, inspireret af den finske Valvira model, vil være et af midlerne.