Hvad er RAB-ansøgerne i tvivl om?

Brev fra en, der vil RAB-registreres

Mange tak for dit svar og gode tips. Jeg er lidt usikker på noget.
Hvis nu jeg har en sportsmassør uddannelse fra X som er på 140 timer, gælder de 140 timer som en del af de 250 timers massage, eller går man ind og skærer de timer inden for anatomi osv fra?

Jeg har ikke noget ønske om at læse hos xxxxx,  jeg synes ikke hans uddannelse havde særlig meget indhold, og jeg vil ikke læse hos en, som har så stort behov for at nedtale andre skoler og alternativ behandling. Jeg er helt rystet over, at han får lov til at lave en uddannelse, hvor man kan blive RAB-godkendt.

Er alle faglige foreninger forskellige med hensyn til, hvad de vil godkende som RAB-timer? Jeg har også kontaktet xxx, og de var med på, at jeg supplerer min massageuddannelser med cupping, manuel behandling , ansigtsmassage osv. Så længe, det er fysisk behandling og afsluttes med eksamen, vil de godt. En anden hos Falck blev afvist af et sted, men igennem xxx fik hun sin afspændningspædagog-uddannelse godkendt og fik RAB status som massør, uden at hun skulle tage andre kurser.

Så hvilke oplysninger mangler denne ansøger?

  1. Opdeling i fag:
    Både Skat, som tildeler momsfritagelse, og Styrelsen for Patientsikkerhed, som tildeler registreringsret til RAB, forlanger fagopdeling, udtrykt i undervisningstimer. Visse fag skal afsluttes med eksamen. Man må altså ikke blande fagene.
  2. Listen over fag og timer, som kræves for RAB-registrering.
  3. En definition af, hvad primær behandlingsform er:
    Hvis det er massage, kan det være alt muligt som er behandling med hænderne hvor man stryger, ælter, trykker og strækker. Det kan således også være en massageform, som hører til en anden kultur eller anatomisk opfattelse end den vestlige. For eksempel traditionel kinesisk eller indisk. (Cupping hører til traditionel kinesisk medicin.)

Hvis det er fysiurgisk massage, omfatter det alle fysiurgiske behandlingsformer af kroppen, herunder også brug af kulde og varme, som bygger på vestlig anatomi/fysiologi og sundhedsopfattelse. Manuelle teknikker som for eksempel fasciefrigørelse og muskelenergiteknikker hører med her.
(Ansigtsmassage hører hjemme i elementær fysiurgisk massage.)

På samme måde definerer hver behandlingsform sit arbejdsområde.

Stof fra hovedfag, som er lært i forbindelse med en anden uddannelse: Den RAB-registrerende forening har pligt til at undersøge, omfanget svarer til det, der normalt undervises i på kendte skoler, både med hensyn til omfang og niveau. Hvis det ikke umiddelbart kan afklares, har foreningen lov til at foranstalte eller forlange valideringseksamen.

Der gives merit for fag og timer, hvis indholdets niveau er det samme som den kendte uddannelses eller højere. For eksempel skal en kiropraktor, som vil være massør, ikke tage flere timer i anatomi, fysiologi, sygdomslære og klinikdrift.
En psykomotoriker (før: afspændingspædagog) har en ret omfattende uddannelse som kropsbehandler, og foreningen vil ved at se på læseplanen kunne danne sig et overblik over, om der mangler nogen kvalifikationer.

4. Etik og fagligt niveau:
Faglige foreninger og skoler inden for komplementær behandling kan være medlemmer af en paraplyorganisation for RAB-registrerende foreninger, hvis krav de så skal leve op til. Det gælder faglig etik, for eksempel, at man ikke taler nedsættende om andre behandlere eller behandlerfag. Det gælder også, at der skal være styr på formaliteter som kontrakt mellem skole og studerende, at undervisningen er af en god kvalitet, korrekt afholdelse af eksamen, klageadgang, forsikringsforhold og så videre.

Der findes også skoler og foreninger, som ikke er medlemmer af nogen paraplyorganisation, og som derfor agerer helt, som de selv synes.

Det anbefales kraftigt, at kommende massører sikrer sig, at den skole, de agter at melde sig til, er organiseret fagligt. Hvis ikke skolen og måske heller ikke foreningen ovenover er med under en faglig paraply, er der ikke nogen, denne skuffede ansøger kan klage til – den eneste mulighed er en retssag, og de færreste orker det.

2. marts 2016

Gunna Højgaard
http://massageskolen.dk/