Lovstof

Alternative og komplementære behandlere er underlagt forskelliglovgivning på flere forskellige områder.

Formålet med denne side er både at alternative behandlere kan finde den nyeste lovgivning inden for deres område, og samtidig at  brugere af alternative behandlingsformer kan orientere sig efter behov.

Hvis du som alternativ behandler oplever problemer med lovgivningen indenfor dit område, eller hvis du som alternativ behandler har brug for vejledning i forbindelse med kontrolbesøg, er du velkommen til at kontakte os.