Nyhedsbrev 11. marts 2021

Følgende er sendt ud til SundhedsRådets medlemmer per mail i starten marts 2021.

Vi ved at det er meget svære, og meget trange tider for det alternative/komplementære område for tiden. Det er det for de enkelte behandlere, foreninger, skoler og alle samarbejdspartnere – vi ved at mange af jer er ramt hårdt. Vi kan se frem til en åbning for vores område, som nok bliver tidligt 15. april 2021.

I SundhedsRådet står arbejdet for vores område ikke stille, vi har lavet mange nye tiltag de sidste måneder, som jeg vil fortælle om her.

VI HAR FÅET NYT LOGO OG FÅR SNART NY HJEMMESIDE

Det har været et stort ønske længe for SundhedsRådet, at vi kunne få en mere opdateret, og en mere dynamisk hjemmeside. En hjemmeside hvor I som medlemmer kan søge ny viden/forskning indenfor CAM, hvor vi kan lægge nyheder op og holde jer medlemmer opdateret omkring, hvad der sker i SundhedsRådet. Vi har valgt at gå ”all in”, med nyt logo, nye farver og ny hjemmeside. Den er snart klar, vi glæder os til at introducere den, og vi håber at I vil finde den informativ og inspirerende.

SVAR PÅ HENVENDELSE TIL ERHVERVSMINISTERIET OG SUNDHEDSMINISTERIET

I forhold til vores henvendelse til Erhvervsministeren og Sundhedsministeren, har vi den 4. marts 2021 modtaget svar fra Erhvervsminister Simon Kollerup. Det er som vi nok tænkte, et pænt svar uden nogle konkrete svar og tiltag til vores medlemmer. Svaret vedhæftes dette nyhedsbrev, så kan i selv læse det, – intet svar fra Sundhedsminister Magnus Heunicke dd.

POLITIKERNE OG RAB-ORDNINGEN

RABforum (Anette Hansen), FB- gruppen ”For bevaring af RAB registreringen (Mette Sahlholdt) og SundhedsRådet (Nana Hellsten) har nu været i kontakt med Alternativet, Enhedslisten, Konservative, Venstre, Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti, som alle er positivt indstillet til vores RAB-ordning og ikke kan se at der skal ændres noget der. 

Vi har givet udtryk for, at vi ønsker at styrke RAB-ordningen, og vi ønsker et Videns/Forskningscenter, hvilket de alle er positivt stem for. Vi har aftale med Socialistisk Folkeparti, som også er positive lyder det til. 

Partier som vi endnu ikke har fået kontakt med, er Radikale, Liberal Alliance og Socialdemokratiet, vi arbejder på sagen. Overordnet ser det lovende ud for vores RAB-ordning, og de sorte skyer på himlen er blevet mindre.

RABFORUM OG SUNDHEDSRÅDET SKAL MØDES

Bestyrelserne for vores foreninger holder fælles temamøde tirsdag den 23. marts 2021 for at diskutere mulighederne for fremtidigt samarbejde. 

Der er 3 punkter på dagsordenen:

  1. Hvordan kan vi få skabt et mere konstruktivt indtryk af alternativ- og komplementær behandling i medier og blandt politikere – som en modvægt til  de kritiske historier, der har domineret mediebilledet og den politiske debat op til coronakrisen? Kan vi lave et bredt samarbejde omkring PR og kommunikation inden for vores branche med et fælles formål og kan vi få det finansieret vha sponsorater og crowdfunding?
  2. Fælles RAB-logo, for alle RAB-registrerede, – noget vi skal arbejde videre med?
  3. SRAB – Fælles brev til STPS/SRAB, med ønske om kontakt snarest (Vi har ikke haft kontakt haft med STPS/SRAB i mere end et år, på trods af gentagne henvendelser.

 

VI ØNSKER UDSÆTTELSE AF RAB REVISION

SundhedsRådet tager i denne uge kontakt til STPS/SRAB, i forhold til den påvirkning nedlukningen har haft på kurser og uddannelser. Det vil for mange af vores medlemmer ikke være muligt, at kunne optjene/levere de timer der skal til for at vedligeholde en RAB-registrering i år. 

Vi ønsker, at den revision som STPS foretager i foreningerne årligt, – må udsættes med et år, eller stå et år over. Ingen har kunne afholde kurser eller deltage i kurser i år, så det må være et rimeligt krav, vi håber at dette vil give ro i foreningerne på dokumentationsområdet.

Ellers vil jeg bare sige, at I altid er velkomne til at kontakte os. Vi bistår gerne der hvor vi kan støtte arbejdet, og udviklingen af Alternativ og Komplementær behandling.

Med ønske om et snarligt åbent og grønt forår.  

 

Nana Hellsten

Formand for SundhedsRådet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *