SundhedsRådet og RAB-forum på Christiansborg

Vi har længe talt om at det var oplagt at forsøge et samarbejde med RAB-forum, da vi har mange interesser til fælles og vil stå stærkere hvis vi står sammen. Udslaget for et samarbejde var Mette Sahlholdts initiativ til “bevar RAB-ordningen”.

Besøg på Christiansborg

Det blev startskuddet til at Mette Sahlholdt, Nana Hellsten og Anette Hansen fra RAB-forum sammen tog rundt på Christiansborg og talte med de sundhedspolitiske ordførere. De har  været i kontakt med Alternativet, Enhedslisten, Konservative, Venstre, Ny Borgerlige, Dansk Folkeparti, som alle er positivt indstillet til vores RAB-ordning og ikke kan se at der skal ændres noget der. 

Vi har givet udtryk for, at vi ønsker at styrke RAB-ordningen, og vi ønsker et Videns/Forskningscenter, hvilket de sundhedspolitiske ordførere også var positivt stemte for. Vi har aftale med Socialistisk Folkeparti, som også er positive lyder det til. 

Partier som vi endnu ikke har fået kontakt med, er Radikale, Liberal Alliance og Socialdemokratiet, vi arbejder på sagen. Overordnet ser det lovende ud for vores RAB-ordning, og de sorte skyer på himlen er blevet mindre.

RAB-forum og SundhedsRådet skal mødes

Bestyrelserne for RAB-forum og SundhedsRådet vil starte et samarbejde på tværs og arbejde specifikt med de emner, som vi har en fælles interesse for.

Der er planlagt holder fælles temamøde tirsdag den 23. marts 2021, hvor vi vil diskutere mulighederne for fremtidigt samarbejde. 

Der er 3 punkter på dagsordenen:
  1. Hvordan kan vi få skabt et mere konstruktivt indtryk af alternativ- og komplementær behandling i medier og blandt politikere – som en modvægt til  de kritiske historier, der har domineret mediebilledet og den politiske debat op til coronakrisen? Kan vi lave et bredt samarbejde omkring PR og kommunikation inden for vores branche med et fælles formål og kan vi få det finansieret vha sponsorater og crowdfunding?
  2. Fælles RAB-logo, for alle RAB-registrerede, – noget vi skal arbejde videre med?
  3. SRAB – Fælles brev til STPS/SRAB, med ønske om kontakt snarest (Vi har ikke haft kontakt haft med STPS/SRAB i mere end et år, på trods af gentagne henvendelser.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *