Om Eurocam rapporten

Eurocam har lavet en 2020 plan, som du kan læse her.

Af Charlotte Yde

Planen indeholder afsnit om:

 • WHAT IS COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE?
 • CAM IN PRACTICE
 • IMPLEMENTING HEALTH POLICIES FOR CAM
 • A BETTER REGULATION FOR THE CAM WORKFORCE
 • RETHINKING THE AVAILABILITY OF CAM MEDICINAL PRODUCTS
 • INVESTING IN CAM RESEARCH

Som du kan se af overskrifterne er rapporten på engelsk. Du finder en masse informationer og fakta om KAM i rapporten.

Da jeg læste rapporten, slog det mig, hvor stor en indsats KABere (komplementære og alternative behandlere) yder ikke bare for det enkelte menneske, men også for de europæiske landes sundhedsvæsener.

Under hvert punkt har jeg kort sammenfattet hovedpunkterne, som du kan læse mere om her

Hvis du ikke har hørt om EUROCAM tidligere, så kan jeg oplyse om at:

EUROCAM er et netværk af europæiske KAM* patientorganisationer, læger som praktiserer KAM og uddannede KAM behandlere. EUROCAMs  formål er at fremme bidraget fra KAM – Komplementær og Alternativ Medicin – til bedre sundhed i Europa.

Kort fortalt er EUROCAM en lobby virksomhed for KAM i EU regi, hvor flere europæiske paraplyorganisationer for KAM behandlere er medlemmer. Nogen af de danske behandlerforeninger er igennem medlemskab af en europæisk paraplyorganisation medlem af EUROCAM f.eks. Dansk Selskab for Klassisk Homøopati, som er medlem af ECCH og Praktiserende Akupunktører, som er medlem af ETCMA.

Hvis du ikke kan svare på de følgende spørgsmål, så find svarene i rapporten:

 • Hvor mange mennesker i EU har brugt alternativ og komplementær behandling?
 • Hvor mange KAM behandlere mener man der findes i EU?
 • Hvor mange læger praktiserer KAM i EU?
 • Hvad er definitionen på KAM?
 • Er det obligatorisk at få kendskab til KAM på de medicinske studier?
 • Er KAM en del af EU’s sundhedspolitik?
 • Læs mere om EUROCAM på http://www.cam-europe.eu

*KAM Komplementær og Alternativ Medicin

*ECCH European Central Council of Homeopaths

*ETCMA European Traditional Chinese Medicine Association