Om SundhedsRådet

Overblik over SundhedsRådets organisation.

PR Udvalg

Arbejdsområdet for PR udvalget er at lave PR for SundhedsRådet. SundhedsRådets site og FaceBook side kan bruges ligesom andre områder kan inddrages. F.eks. Folkemødet på Bornholm. Læs mere – tryk på ikonet ovenfor.

Optagelsesudvalget

Arbejder på at skabe gode netværk og samarbejder mellem de alternative skoler og brancheforeninger som ønsker at blive medlem af SundhedsRådet

Ad Hoc Udvalg

Der er muligheder for efter behov at nedsætte diverse udvalg. Beslutninger om dette træffes på det årlige repræsentantskabsmøde og løbende i bestyrelsen

Etisk Udvalg

Beskæftiger sig med etiske spørgsmål.

Repræsentantskab

Repræsentanter for skoler, behandler- og patientforeninger har stemmeret ved det årlige repræsentantskabsmøde, men alle har mulighed for at melde sig til poster i SundhedsRådets interne udvalg.

Bestyrelsen

Sørger bl.a. for at SundhedsRådets formålsparagraf opfyldes, kommunikere med myndigheder og arbejder på at udbrede kendskabet til KAM, Komplementær og Alternativ Medicin i Danmark. Formanden er desuden repræsentant i SRAB. Læs mere – tryk på ikonet ovenfor.

Medlemsmøder og Debat

To gange årligt afholdes medlemsmøder i Århus og København, hvor medlemmer (skoler, foreninger og støtter), behandlere, studerende og andre interesserede opdateres om relevante begivenheder og ændringer i f.eks. lovgivningen

SRAB

I Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling sidder 4 repræsentanter fra SundhedsRådet. Rådet fungerer som kontaktflad mellem alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen. Læs mere – tryk på ikonet ovenfor.

w

Brobygningsgruppen

Står for SundhedsRådets samarbejde med paraplyorganisationerne LNS og RAB Forum

Lovgivningsudvalg

Beskæftiger sig med lovgivningsspørgsmål.

Pin It on Pinterest