Sammen står vi stærkere - SundhedsRaadet

Sammen står vi stærkere

Sundhedsrådet samler alternativ- og komplementær behandling.

Læs mere om Sundhedsrådets formål og vision

Bliv medlem af SundhedsRådet

Bliv medlem af Sundhedsrådet
Læs mere om optagelse, fordele og priser

RAB ordningen

Registreret Alternativ Behandler
Læs mere om RAB-ordningen

Om Sundhedsrådet

  • Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for komplementær- og alternativ behandling i Danmark. Vi arbejder for:
  • En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
  • At integrere komplementær- og alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
  • At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær- eller alternativ behandling og behandling i den etablerede sundhedssektor på lige økonomiske vilkår
  • At styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger
  • At styrke dialogen mellem branchen og myndighederne
  • At sikre- og øge den faglige kvalitet af uddannelse og behandling inden for branchen

Forfalskede CE-mærkede akupunkturnåle

Lægemiddelstyrelsen oplyser:  Vi beder jer være opmærksomme på akupunkturnåle med forfalskede CE-mærker, da det ikke kan dokumenteres at de er sikre at bruge. I kan læse mere om nålene på vores hjemmeside;http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2018/akupunkturnaale-med-falske-ce-maerker/
Læs mere

Faktaark – Styrket Forskning i Alternativ Behandling

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet december 2017 Med finanslov for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke forskningen i alternativ behandling. Der afsættes 5 mio. kr. i 2018. Heraf prioriteres 4 mio. kr. til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, mens 0,2 mio. kr. afsættes til at styrke rådgivningen af potentielle …

Faktaark – Styrket Forskning i Alternativ Behandling Læs videre »

Læs mere

Registrering af behandlingssteder

I SundhedsRådets seneste december 2017 nyhedsbrev omtalte vi registrering af behandlingssteder for sundhedsfaglige personer med autorisation. Der har været en del misforståelser, så derfor denne præcisering: Er du uddannet alternativ behandler f.eks. kinesiolog, zoneterapeut, heilpraktiker … og samtidig er RAB godkendt gennem din brancheforening, så skal du IKKE registrere dit behandlingssted. Nogle behandlere er både RAB …

Registrering af behandlingssteder Læs videre »

Læs mere