Regler for E-learning

Vi har fået flere henvendelser fra skoler vedrørende tolkning af e-learning, hvorfor emnet blev bragt
op i det rådgivende udvalg under SRAB den 17.9, på mødet deltog:
Jurist Jens Vikner (Sundhedsstyrelsen/Specialkonsulent) Bente Møller (Styrelsen for patientsikkerhed, Formand) Mette Braad Sander (Specialkonsulent) Nana Hellsten, Manuela Lærke (Sundhedsrådet) Anette Hansen, Lene Rohde (RAB- forum)

Vores udgangspunkt for mødet var tolkning af brug af online live webundervisning, med sigte på om live web undervisning kunne sidestilles med klasseundervisning som baggrund for RAB-
godkendelse af uddannelser, idet vi under Corona har set et øget brug af live web undervisning, hvor det har været muligt.

På mødet blev det gjort klart at online webundervisning sidestilles med E-learning. Styrelsen gjorde
gældende at Meddelelse om E-learning fra 31.10 2014- stadig er gældende.

Styrelsen præciserer E-learning som al undervisning, der gør brug af elektroniske hjælpemidler,
herunder også live web undervisning.
Gældende regler er derfor som beskrevet nedenstående:

 • E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen.
 • E-learning i forskellige former skønnes velegnet som læringsmetode indenfor teoretiske
  fag/fagområder.
 • Der skal bestå et egentligt lærer-/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan
  indgå i dialog med en lærer om stoffet.
 • E-learning kan udgøre op til 100% i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.
  Det er således kun de her nævnte fag, der kan udgøre 100%
  Psykologi ikke er nævnt her, hvorfor undervisningen ikke kan udgøre 100% online
 • E-learning kan udgøre max. 33% i den primære behandlingsform;
  – i teoretisk funderede behandlingsformer, f.eks. homøopati, ernæringsterapi og naturopati,
  kan E-learning udgøre en større andel, dog max. 75%.

Som nævnt ovenfor kan undervisningen i psykologi således max udgøre 33% online.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *