Regler for web-baserede kurser

Flere skoler og kursusudbydere er gået over til webbaseret undervisning efter coronanedlukningen. Vi bad STPS tage stilling til om webbaseret online undervisning kunne adskilles fra e-learning, som er optaget på forhånd – uden mulighed for interaktion mellem underviser og kursister. STPS skelner ikke, så det er reglerne for e-learning der gælder, når der undervises fra en skærm.

Styrelsen gjorde gældende at Meddelelse om E-learning fra 31.10 2014- stadig er gældende.
Styrelsen præciserer E-learning som al undervisning, der gør brug af elektroniske hjælpemidler,
herunder også live web undervisning.

Gældende regler er derfor som beskrevet nedenstående:

 • E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen.
 • E-learning i forskellige former skønnes velegnet som læringsmetode indenfor teoretiske
  fag/fagområder.
 • Der skal bestå et egentligt lærer-/elev forhold på en sådan måde, at den studerende kan
  indgå i dialog med en lærer om stoffet.
 • E-learning kan udgøre op til 100% i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.
  Det er således kun de her nævnte fag, der kan udgøre 100%. Psykologi ikke er nævnt her, hvorfor undervisningen ikke kan udgøre 100% online
 • E-learning kan udgøre max. 33% i den primære behandlingsform;
  – i teoretisk funderede behandlingsformer, f.eks. homøopati, ernæringsterapi og naturopati,
  kan E-learning udgøre en større andel, dog max. 75%. Som nævnt ovenfor kan undervisningen i psykologi således max udgøre 33% online.