Ses vi i Fællessalen på Christiansborg?

Å / ALTERNATIVET indbyder til:

“Hvordan får vi en mere integreret sundhedssektor”.

Medlemmer af SundhedsRådets bestyrelse deltager – send os en mail hvis du har lyst til en snak før eller efter mødet.

Tid: 10. februar 2016

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Tilmelding til Alternativet – e-mail:

amalie.villesen@ft.dk
med emnefeltet:
“Deltagelse i konference om komplementær behandling”.

Se Invitation til komplementær behandling i sundhedsvæsnet:

ALTERNATIVET-INVITATION