Retningslinjer og indmeldelse

SundhedsRådet kan optage veletablerede skoler, som tilbyder uddannelse og kurser inden for
komplementær og alternativ behandling.

Et skolemedlemskab koster 5500 kr. årligt.

Som skole kan I søge om optagelse, hvis:

• Skolens undervisning og indstilling har baggrund i alternativ sundhedsforståelse.

• Skolen udbyder en hel uddannelse, som opfylder kravene til de færdiguddannede
behandleres optagelse, som professionelle medlemmer af en behandlerforening. Herunder eksamenskrav til hovedfagene jvf. RAB bekendtgørelsen og stiller den færdiguddannede således at denne kan søge og blive godkendt som Registreret Alternativ Behandler inden for sit fagområde.

• Skolen udbyder enkelte fag, som hører til inden for rammerne for en af de ovenfor nævnte
uddannelser og skolen udbyder enkeltkurser, som endnu ikke har fundet plads inden for rammerne for de ovenfor nævnte uddannelser.

• Skolen opfylder en række etiske og praktiske krav, se listen her

Hvordan bliver din skole medlem?

Du ser, om din skole opfylder mindst et af de ovenfor nævnte kriterier …
Du læser Sundheds Rådets vedtægter igennem
Du beder om et ansøgningsskema hos formand@sundhedsraadet.dk
Du udfylder det (husk at besvare alle spørgsmålene)
Du indsender det elektronisk til SundhedsRådets formand (formand@sundhedsraadet.dk) sammen med dine brochurer, undervisningsplaner og dit ansøgningsskema.

Således behandles jeres ansøgning

Max 8 dage efter modtagelse af ansøgningen, brochurer m.v. får I fra Sundheds Rådets
formand eller næstformand en elektronisk bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget,

Formanden kontakter jer om nødvendigt med henblik på afklarende spørgsmål, eller
hvis der mangler dokumentation.

Optagelsesprocessen forløber på følgende måde:

Når vi har modtaget jeres ansøgning vil SundhedsRådets optagelsesudvalg gennemgå jeres ansøgning.
I indbetaler kr. 1.000,- til SundhedsRådets konto hvorefter I fra optagelsesudvalget får tilsendt de eventuelle ændringer der skal finde sted før I kan blive medlem.

Beløbet godskrives jeres første kontingentopkrævning.

Dernæst sender I optagelsesudvalget oplysninger om de ændringer I har foretaget.
Skulle det mod forventning være nødvendigt med yderligere ændringer i optagelsesprocessen beder vi jer indbetale yderligere kr. 1.000,00 – som naturligvis også bliver godskrevet jeres kontingent.

Når jeres ansøgning er godkendt af optagelsesudvalget og SundhedsRådets bestyrelse vil I modtage en faktura på det resterende gebyr.

SundhedsRådets optagelses-procedure skal sikre at jeres skole overholder gældende lovgivning og SundhedsRådets krav til skole medlemmer.

Ansøger er efter indbetaling af kontingentet berettiget til at deltage i SundhedsRådets
medlemsmøder / Debatforum med taleret, ikke stemmeret.

Bestyrelsens afgørelse skal endeligt konfirmeres på det førstkommende
Repræsentantskabsmøde, hvortil I har ret til at sende tre repræsentanter. Eftergodkendelse her er medlemsskabet fuldgyldigt og i er valgbare til bestyrelse og udvalg.

Skulle en ansøgning ikke blive imødekommet, eller skulle ønsket materiale ikke blive
fremsendt inden for en to måneders tidsramme, vil ansøgningen blive annulleret og indsendt ansøgningsmateriale slettet.

Hvad får din skole ud af et medlemskab?

Ret til at anføre din skoles medlemskab på dine brochurer, hjemmeside m.v.
Ret til at annoncere foredrag, kurser og andre arrangementer på Sundheds Rådets hjemmeside.
Ret til at have tre repræsentanter i Sundheds Rådets Repræsentantskab. Mulighed for
at opstille og blive valgt til Sundheds Rådets bestyrelse. Samt at blive valgt til interne og
eksterne udvalg + at være med i et tværorganisatoriske netværk. Få støtte og sparring fraandre behandlerforeninger til nye ideer og kvalitetssikring af dine kurser og uddannelser.

Meld dig ind og brug mulighederne – Giv informationen videre, så andre kan se mulighederne.

Hvad ønsker Sundheds Rådet af sine skolemedlemmer?

Vi ønsker aktive medlemmer, der med liv og sjæl går ind i arbejdet med at opfylde Sundheds
Rådets formål.