Slutafregning af kompensation for nedlukning

Vi du søge kompensation for udgifter til faste omkostninger og lønomkostninger under nedlukningen, så er det nu, du skal indsende dokumentation.

I disse dage udsender Erhvervsstyrelsen via Digital Post besked til de virksomheder, selvstændige og freelancere, der som de første skal indberette dokumentation til slutafregning af kompensation, som de har fået udbetalt af staten i forbindelse med Covid-19-restriktionerne.

Sundhedsrådet er blevet kontaktet, fordi styrelsen – parallelt med den direkte kontakt til de berørte virksomheder – også har iværksat en informationsindsats til erhvervsorganisationer om slutafregning. Informationsindsatsen varetages af Rostra Kommunikation A/S på vegne af Erhvervsstyrelsen.

I den følgende tid vil der blive sendt nyhedsmails med information om aktuelle emner og informationsmaterialer, der handler om slutafregningen.

Vedhæftet er følgende materialer:

  • Faktaark om slutafregning af kompensation
  • En artikel om den aktuelle slutafregning
  • Illustration af virksomhedernes proces i en slutafregning

Materialerne er til fri anvendelse

Fakta om slutafregning

Kompensationsordningerne er et sikkerhedsnet, der i løbet af meget kort tid blev spændt ud under virksomheder, selvstændige og freelancere i den helt ekstraordinære situation med Covid-19-restriktioner. Slutafregningen sikrer, at virksomhederne modtager den kompensation, de er berettiget til, ud fra de politisk besluttede kriterier.

Med dokumentationen fra virksomhederne foretager Erhvervsstyrelsen en slutafregning, der afgør, om virksomhederne eventuelt skal tilbagebetale penge eller have udbetalt yderligere kompensation.

Læs mere på Virksomhedsguiden: virksomhedsguiden.dk/corona.

Den aktuelle slutafregning

Senest 31. maj 2021 skal virksomheder indberette dokumentation for udbetalt kompensation fra følgende ordninger i de angivne perioder:

Kompensation for udgifter til faste omkostninger fra 9. marts til 8. juli 2020

Kompensation udbetalt til selvstændige og freelancere fra 9. marts til 31. august 2020

Lønkompensation udbetalt til virksomheder fra 9. marts frem til d. 29. august 2020.

Rostra Kommunikation A/S varetager udsendelsen og administrationen af disse  nyhedsmails for Erhvervsstyrelsen. Alle henvendelser omkring nyhedsmailen og de udsendte materialer bedes rettet til: Rostra Kommunikation A/S, e-mail kontakt@rostrapr.com.

 

For yderligere information om slutafregningen henvises til Virksomhedsguiden.dk/corona eller Erhvervsstyrelsens hotline på 

telefon: 72 20 00 34.

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 

Hold dig til stadighed opdateret:

https://coronasmitte.dk

Du kan kontakte din forening, og du er altid er velkommen til at kontakte SundhedsRådet på skrivtil@sundhedsraadet.dk 

Nana Hellsten 

Formand for SundhedsRådet

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *