SundhedsRådet på Christiansborg

SundhedsRådet deltog den 10. februar 2016 i Partiet Alternativet arrangement, en mini konference om komplementær behandling på Christiansborg.

130 mennesker var tilmeldt, og konferencen varede 3½ time.

Konferencen ønskede at diskutere, hvordan vi får et mere integreret sundhedsvæsen, hvor etableret og komplementær medicin og behandling går hånd i hånd.
En stuvende fuld sal med masser af mennesker med interesse i alternativ og komplementær behandling gav en god stemning, som oplægsholderne surfede på alt imens de forsøgte at give lige netop deres bud på hvad alternativ og komplementær behandling er:

hvorfor der skal forskes i det og hvordan og af hvem, samt mange andre store spørgsmål.

Intentionen med konferencen var efter Karolina Meyers forklaring at stille spørgsmål – hun og partiet Alternativet er nysgerrige.

De vil gerne vide mere om komplementær behandling og arbejder sammen med Dansk Folkeparti på at fremme denne sag.

Oplægsholderne var:

Vinjar Fønnebø, uddannet læge og leder af det norske forskningscenter NAFKAM, talte om hvordan Norge har etableret et nationalt forskningscenter og tankerne og strategien bag det.

Helle Johannesen, uddannet antropolog og professor fra Institut for Sundhedstjeneste forskning fra Syddansk Universitet, fortalte om forskellen på at vurdere effekt af behandlinger på den konventionelle måde, og at få indblik i de oplevelser, som mange brugere af komplementær medicin har.

Lasse Skovgård, sundheds og forskningspolitisk konsulent fra Danske Patienter fortalte om begrebet integreret medicin, og

Asbjørn Drewes, uddannet læge og forsker fra Ålborg Universitetshospital belærte hele salen om, hvor dygtige læger er til at forske – også i komplementære behandlingsformer.

Som det ofte er med den slags arrangementer, så gemmer de rigtige godter sig i de samtaler, man har i pausen.
Her mødte jeg repræsentanter for ”Byen for Livet” et initiativ, som vil tilbyde demente at bo i deres egen bydel (i Odense), hvor komplementære behandlingsformer måske vil finde anvendelse – spændende!

Jeg mødte også formanden for de danske kinesiologer Vibeke, som kom helt fra Hjørring, og jeg mødte mange bestyrelsesmedlemmer og skolefolk, som alle er medlemmer af SundhedsRådet. Det var dejligt!

af Charlotte Yde

Billede: By Moahim – Wikimedia MoahimOwn work, CC BY-SA 4.0, Link