SundhedsRådets historie

Siden 1985 har alternative behandlere haft en formaliseret kontakt til Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling (SRAB) i Danmark. Det var i forbindelse med dette arbejde, at behovet for et samarbejde på tværs af foreninger, skoler og erhverv opstod.

Repræsentanter for en række foreninger og organisationer for alternative- og komplementære behandlere mødtes i 1996. Vedtægterne for SundhedRådet blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. januar 1998.

SundhedRådet favner fortsat bredt. Vores medlemmer udgør både foreninger for behandlere samt skoler og uddannelsessteder for alternativ behandling med- og uden RAB registrering. Vi har stadig virksomheder blandt vores støttemedlemmer, som er aktive i SundhedsRådets interne udvalg. Dette samarbejde er en vigtig del af SundhedsRådets grundsten.

Det er i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling, at kimen til oprettelsen af Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev lagt, og det er også i Sundhedsstyrelsens Råd at hele spørgsmålet om at lave en ”registreringsordning” for alternative behandlere (RAB) blev startet. En form for ”godkendelse” af alternative behandlere, som kunne være en kvalitetssikring for brugerne.

RAB-ordningen

I 2005 blev ordningen for Registreret Alternativ Behandler oprettet under Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling.

SundhedsRådet sad med til bords og var med til at påvirke indholdet i og vedtagelsen af Loven og Bekendtgørelsen om Registrering af Alternative Behandlere – RAB. I 2005 forlod foreningsmedlemmer SundhedsRådet for at danne sin egen organisation RABforum, der udelukkende har foreninger med RAB-registrerede behandlere som medlemmer.

Der er i dag er 3 paraplyorganisationer for komplementær- og alternativ behandling: SundhedsRådet, LNS og RAB-forum. Dertil kommer Holistisk Sundhed, som ser sig selv som en medlemsorganisation for enkeltmedlemmer, ikke en paraplyorganisation.

I dag rummer Sundhedsrådet både de foreninger for behandlere som er RAB-registreret og de, som ikke er. Sundhedsrådet rummer ligeledes skoler og uddannelsessteder for alternativ- og komplementær behandling. Erhvervslivet er fortsat tilknyttet Sundhedsrådet som støttemedlemmer og mulighed for deltagelse i SundhedsRådets interne udvalg. Det er en vigtig del af vores arbejde at øge den faglige kvalitet af uddannelse og behandling - og at styrke samarbejdet på tværs af hele branchen.