Ses vi i Fællessalen på Christiansborg?

Å / ALTERNATIVET indbyder til: “Hvordan får vi en mere integreret sundhedssektor”. Medlemmer af SundhedsRådets bestyrelse deltager – send os en mail hvis du har lyst til en snak før eller efter mødet. Tid: 10. februar 2016 Sted: Fællessalen på Christiansborg Tilmelding til Alternativet – e-mail: amalie.villesen@ft.dk med emnefeltet: “Deltagelse i konference om komplementær behandling”. […]

Ses vi i Fællessalen på Christiansborg? Læs videre »