Markedsføringsloven

Hvis du kommunikerer omkring din klinik på skrift i en hvilken som helst form, fx en brochure eller en hjemmeside, skal du også forholde dig til både markedsføringsloven (som Forbrugerombudsmanden har ansvaret for) og loven om markedsføring af sundhedsydelser (som Styrelsen for Patientsikkerhed tager sig af).

VÆR SAGLIG OG SOBER I DIN MARKEDSFØRING

Der er ikke nogen god skik-bestemmelse for, hvordan du må markedsføre sundhedsydelser.

Styrelsen for Patientsikkerhed lægger først og fremmest vægt på, at brugerne ikke bliver vildledt, lokket, presset eller skræmt til at købe behandlinger eller sundhedsydelser, de ikke har brug for. Din markedsføring skal være saglig og veldokumenteret – men ikke nødvendigvis videnskabeligt dokumenteret. Og det skal være tydeligt, hvornår der er tale om markedsføring. 

VÆR TYDELIG NOK TIL AT PATIENTERNE KAN SE, HVAD DU KAN

På den ene side må du ikke vildlede. På den anden side står der også, at loven skal styrke forbrugerens frie valg og konkurrencen inden for sundhedsydelser. Du må altså gerne være tydelig nok til at vise, hvordan du adskiller dig fra dine kolleger.

Vær særlig opmærksom, hvis du henvender dig til børn og unge, bruger film, rabatter og konkurrencer

Du skal være særlig opmærksom over for børn og unge, som kan være lettere at manipulere end andre. Hvis du bruger film, som indeholder andet end en generel beskrivelse af din klinik, må filmen kun ligge på din egen hjemmeside. Og hvis du bruger rabatter eller konkurrencer i din markedsføring, må beskrivelsen af dine ydelser ikke være så sparsomme, at fokus udelukkende bliver på priser og præmier.

Ovenstående er et uddrag fra kompendiet Klinikdrift skrevet af Jesper Hollensberg. 

Læs lov om markedsføring https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/426

Læs lov om markedsføring af sundhedsydelser