RAB (Registreret Alternativ behandler)

Styrelsen for Patientsikkerhed har etableret en registreringsordning for alternative behandlere. Opfylder man følgende krav, kan man kalde sig registreret alternativ behandler (RAB).

Du må kun anvende titlen ”Registreret Alternativ Behandler (RAB)” i relation til det eller de fagområder eller behandlingsformer, som registreringen omfatter. Er du fx registreret som akupunktør, må du kalde dig ”registreret akupunktør, medmindre du også er registreret som zoneterapeut og også kan kalde dig ”registreret zoneterapeut”.

Uddannelseskravene til RAB-registrering er:

  • Min. 250 lektioner i det primære fagområde
  • Min. 410 timer i basal sundhedslovgivning (inkl. autorisationsloven), klinikvejledning/ klientbehandling, psykologi og præsentation af andre alternative fagområder/behandlingsformer.
  • Eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
  • Min. 660 lektioner i alt

SKAT stiller krav til 200 + 100 timers uddannelse inden for anatomi, fysiologi og sygdomslære, hvis du vil kunne arbejde momsfritaget.

Læs mere om kravene fra SKAT for momsfritagelse

Det er faktisk ikke længere et krav fra hverken SKAT eller Styrelsen for Patientsikkerhed at modtage 50 timers undervisning i klientpsykologi. Men de fleste uddannelser og foreninger holder stadig fast i de 50 timer – fordi, det er en god idé, der gør dig til en bedre terapeut eller behandler.

For at blive RAB-registreret skal du være medlem af en forening, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed og lever op til nogle specifikke krav. Det er din brancheforening, der RAB-registrerer dig.

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds krav til foreninger der ønsker at registrere alternative behandlere

Læs mere om Styrelsen for Patientsikkerheds registreringsordning for alternative behandlere