Sammen står vi stærkere - SundhedsRaadet

Sammen står vi stærkere

Sundhedsrådet samler alternativ- og komplementær behandling.

Læs mere om Sundhedsrådets formål og vision

Bliv medlem af SundhedsRådet

Bliv medlem af Sundhedsrådet
Læs mere om optagelse, fordele og priser

RAB ordningen

Registreret Alternativ Behandler
Læs mere om RAB-ordningen

Om Sundhedsrådet

  • Sundhedsrådet er en paraplyorganisation for komplementær- og alternativ behandling i Danmark. Vi arbejder for:
  • En helhedspræget forståelse for sundhed og sygdom i et ligeværdigt samarbejde med det etablerede sundhedssystem
  • At integrere komplementær- og alternativ behandling i den offentlige sektor i et ligeværdigt samarbejde
  • At den enkelte borger har valgfrihed mellem komplementær- eller alternativ behandling og behandling i den etablerede sundhedssektor på lige økonomiske vilkår
  • At styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger
  • At styrke dialogen mellem branchen og myndighederne
  • At sikre- og øge den faglige kvalitet af uddannelse og behandling inden for branchen

Retningslinjer for RAB-opdatering

Af Stine Mathieu | februar 21, 2023

SundhedsRådet og RAB forum har i fællesskab udarbejdet retningslinjer og mindstekrav til RAB- opdatering, for medlemmerne i de 16 foreninger de 2 organisationer repræsenterer. Det er vores ambition at alle foreninger godkendt af STPS til at RAB registrere kommer til at benytte disse fælles mindstekrav. Bekendtgørelsen vedr. registreringsordningen kræver, at et […]

Regler for E-learning

Af Stine Mathieu | januar 21, 2023

Vi har fået flere henvendelser fra skoler vedrørende tolkning af e-learning, hvorfor emnet blev bragt op i det rådgivende udvalg under SRAB den 17.9, på mødet deltog: Jurist Jens Vikner (Sundhedsstyrelsen/Specialkonsulent) Bente Møller (Styrelsen for patientsikkerhed, Formand) Mette Braad Sander (Specialkonsulent) Nana Hellsten, Manuela Lærke (Sundhedsrådet) Anette Hansen, Lene Rohde (RAB- […]

Brev til sundhedsordførere vedr. dansk videnscenter

Af Stine Mathieu | juni 2, 2022

I forlængelse af forespørgselsdebat i Folketinget den 19. maj 2022 vedrørende et dansk videns- og forskningscenter for alternativ behandling har SundhedsRådet sendt følgende brev til Sundhedsudvalget og Sundhedsordførerne i samarbejde med RAB forum. SundhedsRådet og RAB forum er to paraplyorganisationer, der tilsammen repræsenterer 18 ud af 23 RAB-registrerende brancheforeninger for alternativ […]