Hele verden kommer til Danmark

 … OG DISKUTERER INTEGRERET MEDICIN 26. – 27. SEPTEMBER 2015 8th European Congress for Integrative Medicine ECIM 2015 Global Summit on Integrative Medicine and Healthcare Konferencen afholdes i Helsingør i dagene lørdag og søndag d. 26. og 27. september. ...

Pin It on Pinterest