Medscape artikel om den danske undersøgelse af HPV vaccinens eventuelle skader

af Charlotte Yde.

Rigtig mange komplementære og alternative behandlere (KAB’ere) i Danmark møder de piger, som har oplevet symptomer i forbindelse med HPV vaccinen.  I det danske etablerede sundhedsvæsen har 5 centre været i gang med at undersøge, om der kan påvises en sammenhæng mellem vaccinen og de til tider meget ubehagelige symptomer, som især de fysisk aktive piger rapporterer.

Tidligere på ugen kom European Medicines Agency’s (EMAs) konklusion ang. vaccinen. Den var klokkeklar; der er ingen sammenhæng mellem CRCM, en kronisk smerte tilstand som angriber leddene, og  POTS ( postal orthostatic tachychardia syndrome) en tilstand hvor hjerteslagene øges unormalt efter man har siddet eller rejst sig op, og som forårsager svimmelhed, besvimelse, hovedpine, brystsmerter og svaghed.

En artikel i  Medscape citerer videnskabsfolk og lægers kritik, bl.a. danske lægers kritik af EMAs konklusion. De påpeger bl.a. at CRCM og POTS kun er en del at det syndrom kompleks som evt. udvikles , at POTS ikke regnes som en diagnose i alle lande, samt at en del af det materiale som rapporten bygger på kommer fra producenten og derfor kan være behæftet med bias.

Læs hele artiklen her: